Bình Định kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư dự án gần 7.000 tỷ?

UBND tỉnh Bình Định vừa kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo Thủ tướng chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư Dự án đầu tư cảng chuyên dùng khu liên hợp gang thép Long Sơn giai đoạn 1.
Bình Định vừa kiến nghị gì với Bộ Kế hoạch và Đầu tư về dự án gần 7.000 tỷ đồng?

Theo đó, tại Công văn số 3189/UBND – VX, UBND tỉnh Bình Định cho biết, Công ty Cổ phần Gang thép Long Sơn Phù Mỹ (Nhà đầu tư) đề xuất đầu tư dự án đầu tư cảng chuyên dùng Khu liên hợp gang thép Long Sơn giai đoạn 1 tại xã Hoài Mỹ, thị xã Hoài Nhơn, với tổng vốn đầu tư dự án dự kiến 6.800 tỷ đồng.

Cảng chuyên dùng phục vụ cho sản xuất của Khu liên hợp Gang thép Long Sơn có tính liên hoàn, khi Dự án cảng hình thành sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu vận chuyển nguyên vật liệu và sản phẩm của Khu liên hợp gang thép Long Sơn, đảm bảo tiến độ xuất nhập khẩu hàng hóa.

Cũng theo UBND tỉnh Bình Định, khi cả 2 dự án đi vào hoạt động, kỳ vọng sẽ góp phần quan trọng trong việc phát triển công nghiệp, công nghiệp phụ trợ, dịch vụ cảng biển. Qua đó đóng góp cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh Bình Định và các tỉnh duyên hải miền Trung và Tây Nguyên.

UBND tỉnh Bình Định cũng đã chỉ ra sự phù hợp của dự án đối với với quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh; sự phù hợp với định hướng phát triển ngành, lĩnh vực của tỉnh…

UBND tỉnh Bình Định cho biết thêm, dự án Cảng chuyên dùng Khu Liên hợp gang thép Long Sơn giai đoạn 1 được xây dựng và đi vào hoạt động tích hợp với Khu Liên hợp gang thép Long Sơn, tạo ra cho tỉnh Bình Định giai đoạn phát triển kinh tế biển gắn với logictics, phát triển công nghiệp, công nghiệp phụ trợ, dịch vụ cảng biển, tạo động lực thúc đẩy ngành hàng hải quốc tế kết hợp với việc phát triển ngành công nghiệp gang thép xuất khẩu; tạo nguồn thu ngân sách của địa phương và giải quyết công ăn việc làm cho người dân tại địa phương.

Qua ước tính sơ bộ, dự án Cảng chuyên dùng Khu Liên hợp gang thép Long Sơn giai đoạn 1 được xây dựng và đi vào hoạt động tích hợp, gắng kết với Khu Liên hợp gang thép Long Sơn sẽ giải quyết việc làm trực tiếp cho hơn 7.500 người (giai đoạn 01 là 3.000 người);…

Khi thực hiện dự án phải di dời toàn bộ dân cư khoảng 566 hộ của thôn Lộ Diêu. Vì vậy UBND tỉnh Bình Định đã phối hợp với nhà đầu tư dự án xây dựng các chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; chính sách an sinh xã hội khi triển khai dự án.

UBND tỉnh Bình Định cho biết, việc chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu liên hợp Gang thép Long Sơn và Cảng chuyên dùng Khu liên hợp Gang thép Long Sơn là phù hợp với phương hướng, mục tiêu, định hướng phát triển mà Nghị quyết Đại hội XX Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra, phù hợp với quy hoạch của địa phương.

Do đó, UBND tỉnh Bình Định đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo Thủ tướng chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án đầu tư cảng chuyên dùng Khu liên hợp gang thép Long Sơn giai đoạn 1 tại xã Hoài Mỹ, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.

Lưu Bang
Nguồn: Cafe Land

Leave a Reply